قیف فروش

قیف فروش قدرتمند و سه گام ساده برای ایجاد آن

قیف فروش قدرتمند و سه گام ساده برای ایجاد آن   برای ساختن یک قیف فروش با عملکرد بالا و قابلیت تبدیل زیاد مخاطبان ، ابتدا چه اقداماتی لازم است؟ اکثر کارآفرینان وقتی حرفی از کانالهای فروش به میان می آید مشتاقانه یک روند دشوار و پیچیده را پیش بینی می کنند. درست است که […]

چک لیستهای تبلیغ نویسی

چک لیست های تبلیغ نویسی که برای اثر بخش بودن یک متن باید کنترل شوند.

فصل 13: چک لیست های تبلیغ نویسی که برای اثر بخش بودن یک متن باید کنترل شوند. این فصل، چک لیست های تبلیغ نویسی را پوشش می دهد که می توانید قبل از انتشار متن تبلیغ تان به عنوان فرمول یا یادآوری از آنها استفاده کنید. فهرست ABC برای تبلیغ نویسی(محبوبترینها) اگر چه چک لیست […]

لیست گلوله ای

فرمولهائی تست شده و عملی برای نوشتن لیست گلوله ای

فصل 12: فرمولهائی تست شده و عملی برای نوشتن لیست گلوله ای این فصل شامل فرمول هایی برای نوشتن لیست های گلوله ای است که شما ممکن است از دیدن آن در این راهنما تعجب کنید. اگر چه به نظر می رسد به اندازه کافی آسان است، ولی با این فرمول ها حتی ساده تر هم […]