معرفی ویدیوئی

فرمول نوشتن متن معرفی ویدیوئی محصول

معرفی ویدیوئی محصول در حال حاضر در بازاریابی آنلاین بسیار کار آمد و نتیجه بخش است. مهم نیست که شما می خواهید چه چیزی را به فروش برسانید، معرفی ویدیوئی شما برای فروش آن محصول میتواند با این فرمول به نتیجه عالی منجر شود.. طی تحقیقات انجام شده ، یک معرفی ویدیوئی خوب 3-6 دقیقه ای  میتواند اثربخشی یک متن تبلیغاتی  “طولانی” را تا 300 درصد افزایش دهد.

چک لیستهای تبلیغ نویسی

چک لیست های تبلیغ نویسی که برای اثر بخش بودن یک متن باید کنترل شوند.

فصل 13: چک لیست های تبلیغ نویسی که برای اثر بخش بودن یک متن باید کنترل شوند. این فصل، چک لیست های تبلیغ نویسی را پوشش می دهد که می توانید قبل از انتشار متن تبلیغ تان به عنوان فرمول یا یادآوری از آنها استفاده کنید. فهرست ABC برای تبلیغ نویسی(محبوبترینها) اگر چه چک لیست […]

لیست گلوله ای

فرمولهائی تست شده و عملی برای نوشتن لیست گلوله ای

فصل 12: فرمولهائی تست شده و عملی برای نوشتن لیست گلوله ای این فصل شامل فرمول هایی برای نوشتن لیست های گلوله ای است که شما ممکن است از دیدن آن در این راهنما تعجب کنید. اگر چه به نظر می رسد به اندازه کافی آسان است، ولی با این فرمول ها حتی ساده تر هم […]

ارائه نمونه کار

فرمولهائی تست شده و عملی برای ارائه نمونه کار

فصل 11: فرمولهائی تست شده و عملی برای ارائه نمونه کار اگر فصل های قبلی را بخوانید متوجه می شوید که بسیاری از فرمول ها از توصیفاتی استفاده می کنند تا چیزی را برای خوانندگان  تحمیل کنند. اگر از یکی از آن فرمول هایی استفاده می کنید که نیاز به گواهی نامه دارند، این فرمولهای تست […]

پیشنهاد ارزشمند

فرمولهائی تست شده و عملی برای پیشنهاد ارزشمند (آفر)

فصل 10: فرمولهائی تست شده و عملی برای پیشنهاد ارزشمند (آفر) – این فرمولها اگر خوب نوشته شوند، این پیشنهادات ارزش می تواند به افزایش تبدیل و فروش کمک کند، بنابراین، فرمول های این فصل را امتحان کنید. فرمول 7 گانه پیشنهادهای ارزشمند از  Wishpond پیشنهاد رایگان! دریافت راز موفقیت در … برای بدست آوردن […]

تبلیغات ویدیوئی

فرمولهائی تست شده و عملی برای تبلیغات ویدیوئی

فصل 9 – در این فصل فرمولهائی تست شده و عملی برای تبلیغات ویدیوئی ، با استفاده از فرمولهای رایج  آغاز می شود. قالب کلی متن فروش قالب ویدیوئی با تبریک گرفتن توجه  مخاطب را جلب کنید. یک مشکلی از مخاطب را شناسائی کنید و برای آن راه حل ارائه دهید. القاء احساس کمبود و […]