قیف فروش

قیف فروش قدرتمند و سه گام ساده برای ایجاد آن

قیف فروش قدرتمند و سه گام ساده برای ایجاد آن   برای ساختن یک قیف فروش با عملکرد بالا و قابلیت تبدیل زیاد مخاطبان ، ابتدا چه اقداماتی لازم است؟ اکثر کارآفرینان وقتی حرفی از کانالهای فروش به میان می آید مشتاقانه یک روند دشوار و پیچیده را پیش بینی می کنند. درست است که […]

ایده

ایده عالی برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی

ایده عالی برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی  چگونه میتوانید ایده عالی برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی پیدا کنید هر یک از ما دارای دانش و تخصص ارزشمندی هستیم که می توانیم برای ایجاد یک دوره آنلاین، برنامه آموزشی یا نوشتن کتاب از آن استفاده کنیم. ایده بزرگ شما پل بین نبوغ […]

چک لیستهای تبلیغ نویسی

چک لیست های تبلیغ نویسی که برای اثر بخش بودن یک متن باید کنترل شوند.

فصل 13: چک لیست های تبلیغ نویسی که برای اثر بخش بودن یک متن باید کنترل شوند. این فصل، چک لیست های تبلیغ نویسی را پوشش می دهد که می توانید قبل از انتشار متن تبلیغ تان به عنوان فرمول یا یادآوری از آنها استفاده کنید. فهرست ABC برای تبلیغ نویسی(محبوبترینها) اگر چه چک لیست […]