پریمیوم

 • دسترسی به تمامی آموزش ها
 • امکان فعالیت به عنوان مدرس
 • دسترسی به سورس تمام مدرسین
 • امکان برگزاری آزمون
 • مشارکت عمومی و همگانی

طلائی

 • دسترسی به آموزش های پایه
 • امکان دانلود آموزش ها
 • بررسی نقاط ضعف و  قدرت
 • شرکت در امتحان پایانی
 • درج امتیاز دوره

نقره ای

 • دسترسی به 5 آموزش همزمان
 • امکان دانلود قایل های آموزشی
 • امکان دسترسی به سورس آموزش ها
 • امکان مشارکت در امتحان پایانی
 • درج امتیاز به دوره

برنزی

 • استفاده از دو آموزش همزمان
 • امکان دانلود فایل آموزش
 • پرسش و پاسخ آنلاین
 • دسترسی به منابع سورس
 • درج امتیاز دوره