تایم لاین

جلب توجه مخاطب

توسط

عنوانها و زیر عنوانها

 
ادعای بزرگ در مورد محصول یا خدمات

توسط

ویژگی ها و مزایای محصول یا خدمات

 
اثبات ادعای بزرگ

توسط

نظرات مشتریان قبلی

 
دعوت به اقدام عملی

توسط

تکنیک CTA